Nguyễn Thị Hồng Thúy Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0976315544 nguyenthihongthuy.719@gmail.com Thôn 10A - Eakly - Krông Pắc - Đăk Lăk
Nguyễn Thị Tú
Nguyễn Thị Tú Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 01676806292 nguyentu030805@gmail.com Thôn 13A - Eakly - Krông Pắc - Đăk Lăk