Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nguyễn Thị Hồng Thúy Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0976315544 nguyenthihongthuy.719@gmail.com Thôn 10A - Eakly - Krông Pắc - Đăk Lăk
Nguyễn Thị Tú Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0378806292 nguyentu0308052gmail.com
Đặng Thị Loan Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng